Catelogy

  Magnetic Drilling Machine- Nitto
  Cupla - NITTO KOHKI
  Tool Set - TONE
  Torque Wrench- TONE
  Plier Wrench -TONE
  Hand Tools -TONE
  Hand Truck - FEIDA
  Flap Disc - YANASE
  Air Tools
  Cutting Tools -Segawa
  Cylinder, Valve - SMC

Support Online

Hotline: 0908344221

viet-tin.net


Products

Súng hút bụi
Air Gun : MAG-22
Súng thổi hơi
Air Tool : TD-30H
Thước cặp
Caliper : 500-196-20
Máy bắt vít
Screwdriver : GT-P6XD
Máy mài hơi
Air Grinder : MAG-25B
Tời cáp kéo tay
Palang : TW-5

Brand Products

Hand
Segawa
Caster
FEIDA
NITTO
www.nitto-kohki.co.jp
www.yuken.org
Yuken