Catelogy

  Magnetic Drilling Machine- Nitto
  Cupla - NITTO KOHKI
  Tool Set - TONE
  Torque Wrench- TONE
  Plier Wrench -TONE
  Hand Tools -TONE
  Hand Truck - FEIDA
  Flap Disc - YANASE
  Air Tools - Valve KITZ
  Cutting Tools -Segawa
  Cylinder, Valve - SMC

Support Online

Hotline: 0908344221


Products

Máy khoan từ NITTO
Magnetic Drilling Machine NITTO : AO–5575A
Máy khoan từ tự động NITTO
Magnetic Base Drilling Machine Auto : WA-5000
Máy khoan NITTO
Magnetic Base Drilling Machine NITTO : WOJ–3200
Máy vát cạnh
Chamfering Tools : HB - 15B
Đũa bắn rỉ
Needles : 3 x 180mm
Mũi khoan
Drill bit : Mũi khoan
Súng bắn gỉ
Scaling : JEX-28
Đục hơi
Air Chipper : ACH-16
Máy đột thủy lực
Hydraulic Puncher : HS06-1322

Brand Products

Hand
Segawa
Caster
FEIDA
NITTO
www.nitto-kohki.co.jp
www.yuken.org
Yuken